Home | ResearchP.I PeoplePublicationsLab Activities LinksContact Us| Facitlities

--2008    2009    2010    2011    2012    2013    2015    2016
  • Shao N, Jiang SM, Zhang M, Wang J, Guo SJ, Li Y, Jiang HW, Liu CX, Zhang DB, Yang LT, Tao SC.(2013)."SCMACRO: A Combined Microchip-PCR and Microarray System for High-Throughput Monitoring of Genetically Modified Organisms."Analytical Chemistry. [Pubmed Citation]
  • Rui-Ping Deng,Xiang He, Shu-Juan Guo, Wei-Feng Liu, Yong Tao, Sheng-Ce Tao.(2014)"Global Identification of O-GlcNAc Transferase (OGT) Interactors by a Human Proteome Microarray and the Construction of an OGT Interactome". Proteomics. [Pubmed Citation]
  • Ai-Jie Xin, Li Cheng, Hua Diao,Hui-Juan Shi,Sheng-Ce Tao.(2014) "Comprehensive profiling of accessible surface glycans of mammalian sperm using a lectin microarray". Clin Proteomics. [Pubmed Citation]
  • Cheng-xi Liu,Fan-lin Wu,He-wei Jiang,Xiang He,Shu-juan Guo,Sheng-ce Tao.(2014)"Global identification of CobB interactors by an Escherichia coli proteome microarray" Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai). [Pubmed Citation]
  • XiranJiang,NingShao,WenwenJing,ShengceTao,SixiuLiu, GuodongSui.(2014) "Microfluidic chip integrating high throughput continuous-flow PCR and DNA hybridization for bacteria analysis". Talanta. [Pubmed Citation]
  • 刘诚喜,涂 顺,郭书娟,陶生策. (2014) "细菌蛋白质乙酰化研究进展" 生命科学. [Pubmed Citation]
  • Jiaoyu Deng, Lijun Bi, Lin Zhou, Shu-juan Guo, Joy Fleming, He-wei Jiang, Ying Zhou, Jia Gu, Qiu Zhong, Zong-xiu Wang, Zhonghui Liu, Rui-ping Deng, Jing Gao, Tao Chen, Wenjuan Li, Jing-fang Wang, Xude Wang, Haicheng Li, Feng Ge, Guofeng Zhu,Hai-nan Zhang, Jing Gu, Fan-lin Wu, Zhiping Zhang, Dianbing Wang, Haiying Hang,Yang Li, Li Cheng, Xiang He, Sheng-ce Tao, Xian-En Zhang(2014)"Mycobacterium tuberculosis Proteome Microarrayfor Global Studies of Protein Function and Immunogenicity". Cell Reports. [Pubmed Citation]
 

 

   
Access Counts:

Tao Lab, Shanghai Center for Systems Biomedicine, Shanghai Jiao Tong University
Powered by WEBBER SOFTWARE ©2008-2014 www.chinawebber.com